Światowa Organizacja Meteorologiczna
Pogoda · Klimat · Woda
Światowy Serwis Informacji Pogodowych
Oficjalne Prognozy

Informacje o stronie

Wprowadzenie

Projekt WMO z prognozami dla miast miał na celu ułatwienie dostępu i wymiany oficjalnych informacji pogodowych udostępnianych w Internecie. W tym celu utworzono stronę Światowego Serwisu Informacji Pogodowych (WWIS), która jest sponsorowana przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO). Zadaniem strony jest ustanowienie scentralizowanego źródła informacji pogodowych dostarczanych przez Narodowe Służby Hydrologiczne i Meteorologiczne (NMHSs), które są dostępne dla ogółu oraz mediów. Strona zarządzana jest przez Obserwatorium HKO z siedzibą w Hongkongu.

Strona Światowego Serwisu Informacji Pogodowych (WWIS) gromadzi oficjalne obserwacje meteorologiczne, prognozy pogody oraz informacje klimatologiczne dla wybranych miast. Dane dostarczają Narodowe Służby Meteorologiczno-Hydrologiczne (NMHSs), funkcjonujące na całym świecie i zapewniające oficjalne informacje meteorologiczne dla poszczególnych krajów. Na stronie WWIS dostępne są również odnośniki do oficjalnych stron serwisów pogodowych Służb Meteorologicznych. Prognozom tekstowym towarzyszą ikony i symbole pogodowe w celu lepszego zobrazowania warunków pogodowych.

Media mogą korzystać z danych prezentowanych na stronie pod warunkiem podania źródła informacji. W tym celu powinny również zamieścić niezbędne informacje o danej Służbie (NMHS).

W grudzień 2023 roku serwis WWIS dostarczał oficjalne informacje pogodowe dla 3458 miast. Jednocześnie 139 służb meteorologicznych przesyłało prognozy dla 3307 miejsc. Natomiast dla 2216 miast dostępne były dane klimatyczne przekazywane przez 171 uczestniczących służb. Wszelkie propozycje wzbogacenia zawartości serwisu są mile widziane.

Wprowadzenie

Collapse

Założenia

Na 12. posiedzeniu Komisji Systemów Podstawowych WMO  (CBS), które odbyło się w dniach 27.11 – 08.12 2000 r. została poruszona kwestia dotycząca podniesienia świadomości społeczeństwa na temat usług pogodowych świadczonych przez służby za pomocą projektu pilotażowego WMO. Komisja wyraziła zgodę na utworzenie Centrum Gromadzenia Danych, którego obowiązkiem byłoby gromadzenie prognoz meteorologicznych dostarczanych przez uczestniczące służby. Centrum generowałoby zintegrowany produkt składający się z prognoz dla głównych miast świata. Wszyscy członkowie WMO automatycznie uzyskaliby dostęp do tych danych i zarazem zgodę na ich rozpowszechnianie społeczeństwu oraz mediom.

Strona WWIS, której sponsorem jest WMO została utworzona w celu prezentowania informacji pogodowych dostarczanych przez uczestników projektu. Ponadto, Komisja jednogłośnie wybrała Hongkong na operatora strony (Ośrodek Gromadzenia Danych) oraz zezwoliła na dalsze rozwijanie i ulepszanie serwisu.

W lutym 2005 roku powstały cztery wersje językowe strony tj. angielska, arabska, chińska oraz portugalska. Na 13. posiedzeniu CBS, które odbyło się w dniach 23.02 –03.03 2005 roku w Sankt Petersburgu, Komisja zatwierdziła przekształcenie projektu pilotażowego w operacyjny element Programu Meteorologicznej Osłony Społeczeństwa WMO (PWS). Ponadto, obecni gospodarze projektu tj. Hongkong, Makau oraz Oman miały kontynuować zarządzanie chińską, angielską, portugalską oraz arabską wersją strony WWIS. Co więcej, Komisja wyznaczyła Hongkong na koordynatora serwisu WWIS przy dalszej współpracy z członkami WMO.

Hiszpania dołączyła do pozostałych czterech gospodarzy, uruchamiając hiszpańską odsłonę serwisu we wrześniu 2006 roku. 

Francja podążając śladami poprzedników dołączyła do grona gospodarzy w 2007 roku.  

Niemcy dołączyły do projektu w marcu 2009 roku dzięki czemu liczba wersji językowych wzrosła do 7. 

Włochy dołączyły do projektu w sierpniu 2009 roku dzięki czemu liczba wersji językowych wzrosła do 8.  

W 2011 roku został uruchomiony MyWorldWeather na iPhone.

Rosja uruchomiła rosyjską wersję strony WWIS w marcu 2011 roku. Liczba wersji językowych wzrosła do 9.

Polska uruchomiła rodzimą wersję serwisu WWIS w grudniu 2011 roku, a liczba wersji językowych wzrosła do 10.

W styczniu 2013 roku Obserwatorium w Hongkongu (HKO) uruchomiło testową wersję serwisu MyWorldWeather na platformę Android, obsługującą wiele języków, w tym angielski, hiszpański i polski.

W marcu 2013 roku siedem wersji językowych aplikacji MyWorldWeather zostało uruchomionych na obu platformach: iPhone i Android.

W sierpniu 2013 roku, nowa wersja aplikacji MyWorldWeather została uruchomiona na obu platformach - iPhone i Android. Obsługuje dziewięć języków: arabski, chiński, angielski, francuski, niemiecki, koreański, portugalski, polski i hiszpański.

W maju 2014r. HKO informuje o stworzeniu Centrum Zbierania i Produkcji Danych (Data Collection or Production Centre - DCPC) dla potrzeb w Światowego Serwisu Informacji Pogodowych.

W czerwcu 2014r. HKO ogłasza uruchomienie nowej wersji Światowego Serwisu Informacji Pogodowych wraz z wersją mobilną.

W grudniu 2015 roku Hong Kong Observatory (HKO) i Korea Meteorological Administration (KMA) uruchomiły koreańską wersję serwisu. Liczba wersji językowych Światowego Serwisu Informacji Pogodowych wzrosła do jedenastu.

W styczniu 2016 roku uruchomiona została nowa wersja aplikacji MyWorldWeather na platformę Android ze wsparciem języka włoskiego.

Założenia

Collapse

Cele

  1. Rozwój oraz ulepszanie metodologii międzynarodowej wymiany ogólnodostępnych prognoz NMHSs przez Internet;
  2. Ustanowienie scentralizowanego źródła oficjalnych informacji pogodowych dostępnych za pośrednictwem Internetu;
  3. Zachęcanie społeczeństwa oraz mediów z całego świata do korzystania z oficjalnych informacji pogodowych dostarczanych przez NMHSs; oraz
  4. Zwiększenie widoczności NMHSs w społeczeństwie, a w szczególności służb pochodzących z krajów rozwijających się oraz usług, które świadczą.

Cele

Collapse

Strona internetowa Światowego Serwisu Informacji Pogodowych (WWIS)

Oficjalne obserwacje oraz informacje klimatyczne. 
  1. Nazwa oraz logo poszczególnych służb biorących udział w przedsięwzięciu;
  2. Odnośnik do oficjalnych stron służb; 
  3. Odnośnik do stron lokalnych władz turystycznych;
  4. Prognozy na kolejne dni dla wybranych miast, zawierające prognozowany zakres temperatur, ikony pogodowe oraz krótki opis sytuacji pogodowych;
  5. Aktualne oraz archiwalne dane meteorologiczne; oraz
  6. Oficjalne obserwacje oraz informacje klimatyczne. 

Strona internetowa Światowego Serwisu Informacji Pogodowych (WWIS)

Collapse
Powrót na górę strony