Światowa Organizacja Meteorologiczna
Pogoda · Klimat · Woda
Światowy Serwis Informacji Pogodowych
Oficjalne Prognozy

Sposób pobierania prognoz i informacji klimatycznych ze strony WWIS

Prognozy i informacje klimatyczne miast są dostępne pod adresem:

http://
/pl/json/[City ID]_pl.xml
gdzie [City ID]jest identyfikatorem miasta

Przykłady:
Singapur: http://
/pl/json/234_pl.xml
Miasto Nowy Jork: http://
/pl/json/278_pl.xml

1. Identyfikatory wszystkich miast można znaleźć pod adresem: https://worldweather.wmo.int/pl/json/full_city_list.txt .
2. Plik z danymi jest zakodowany w formacie JSON. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem JSON schema.
3. Proszę zauważyć, że przeglądarki internetowe nie otwierają plików z danymi domyslnie. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komunikat błędu (jeśli występuje) a następnie wybrać podgląd źródła.


Uwagi dla użytkowników prognoz i informacji klimatycznych serwisu WWIS:

1. Światowy Serwis Informacji Pogodowych WMO musi zostać wskazany jako źródło informacji (https://worldweather.wmo.int).
2. Treść prognozy i informacji klimatycznych serwisu WWIS nie może być zmieniana.
3. Zastrzeżenia prawne
Powrót na górę strony