Światowa Organizacja Meteorologiczna
Pogoda · Klimat · Woda
Światowy Serwis Informacji Pogodowych
Oficjalne Prognozy

Zastrzeżenia prawne

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) oraz Narodowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne (NMHSs) nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za informacje zawarte na tej stronie. W szczególności w odniesieniu do ich interpretacji, dokładności, dostępności, kompletności, terminowości i przydatności bądź ewentualnych zaniedbań. Ponadto, podmioty nie odpowiadają za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia ciała (łącznie ze śmiercią), które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z tytułu świadczenia bądź wykorzystania takich informacji.

Powrót na górę strony